Slovenskými trestnými sadzbami za marihuanu by sa mala zaoberať Európska komisia

Šesť slovenských europoslancov dnes požiadalo Európsku komisiu, aby preskúmala vysoké tresty, ktoré slovenské súdy udeľujú za držbu marihuany a za výrobu liečivých mastí z nej.

V tlačovej správe o tom informoval europoslanec Michal Šimečka (PS/RE), ktorý je spolu s Martinom Hojsíkom (PS/RE) iniciátorom listu.

„Drakonické tresty za marihuanu na Slovensku zbytočne ničia životy ľudí a neprinášajú žiadne skutočné riešenia. Podľa našej právnej analýzy sú navyše v rozpore s princípmi proporcionality a predvídateľnosti, ako ich formulujú právne predpisy Európskej únie (EÚ),“ takto europoslanci zdôvodňujú žiadosť o spustenie konania voči Slovensku podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Europoslanci tvrdia, že ich cieľom je, aby ľudia na Slovensku nedostávali nezmyselné desaťročné či 20-ročné tresty za to, že „si zapálili pár džointov, alebo vyrábali z marihuany lekárske mastičky“.

Európska komisia má teraz podľa Šimečku možnosť prispieť k väčšej spravodlivosti pre Slovákov. Považuje za absurdné, že za držbu marihuany hrozia na Slovensku vyššie tresty ako za vraždu či sexuálne násilie.

Europoslanci podotýkajú, že zvyšok EÚ už prikročil k miernejšej právnej úprave za držbu marihuany.

„Kým Rámcové rozhodnutie EÚ 2004/757 hovorí o trestoch za nelegálne pestovanie marihuany v rozmedzí jedného až troch rokov, v slovenských zákonoch máme sadzbu desať až 15 rokov. V prípade väčšieho rozsahu slovenským užívateľom dokonca hrozí až 25 rokov väzenia a konfiškácia majetku, ktorý ani nebol nadobudnutý v súvislosti s marihuanou,“ uvádza Šimečka.

(Zdroj: SME.sk)