Aké hlavné problémy vnímame na Slovensku?

A:

Aj napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny s najprísnejšími trestami za drogové trestné činy sú nelegálne drogy dostupné na celom území Slovenska všetkým vekovým kategóriám a demografickým skupinám. Podľa údajov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogové závislosti z roku 2019 užilo marihuanu aspoň raz za posledný rok približne 10% ľudí vo veku 15-65 rokov. Podľa štúdie ESPAD bol pomer užitia marihuany aspoň raz za rok medzi mladistvými vo veku 15-16 rokov na úrovni 26%, čo je vysoko nad priemerom krajín EÚ. Tieto dáta potvrdzujú fakt, že aj napriek zákazu sú nelegálne drogy dostupné prakticky kdekoľvek a komukoľvek a súčasné prohibičné politiky nechránia ohrozené a rizikové skupiny dostatočne. 

Slovensko aj naďalej patrí ku krajinám s najprísnejšími trestami za drogové trestné činy v Európe, no aj napriek tomu sa nepodarilo „odstrašiť“ ľudí od užívania drog. Prípad Roba z Košíc, ktorý aj napriek hrozbe porušenia podmienky pokračoval v užívaní, je len jedným z mnoha podobných prípadov, kde boli právne následky skôr otázkou ne/šťastia, ako premyslených štátnych politík. 

Okrem toho, že podľa dát EHRA je perzekúcia užívateľov viac ako 5-násobne drahšia oproti komplexným programom sociálnej pomoci harm reduction, trestanie navyše neprináša ani želané výsledky. Faktom však aj naďalej ostáva, źe tieto služby sú dnes na Slovensku zabezpečované najmä podfinancovaným tretím sektorom a sú prakticky nedostupné na východ od Nitry.