Aký by mal byť cieľ moderných drogových politík?

A:

Dnes už vieme na základe príkladov zo zahraničia s istotou povedať, že pôvodné ciele drogových politík minulého storočia o svete „bez zla drog“, ktoré sú predstavené v medzinárodných dohovoroch z rokov 1961, 1971 a 1988 sú nedosiahnuteľnou utópiou. Svet bez drog nikdy neexistoval a nikdy existovať nebude. 

Je však úplne na mieste snažiť sa o svet, ktorý bude bezpečnejší pre všetkých – tak pre ľudí, ktorí sa na základe slobodného dospelého rozhodnutia rozhodnú drogy užívať, ale aj pre ľudí, ktorí ich neužívajú. Takýto svet sa dá dosiahnuť pomocou troch pilierov, ktoré predstavuje aj Európska drogová stratégia na roky 2021 – 2025: znižovanie dopytu po drogách, znižovanie ponuky a znižovanie negatívnych ujm.

Nové politiky, ku ktorým pristupuje čím ďalej tým viac krajín, namiesto moralizovania a trestania dávajú dôraz na ochranu ľudských práv a verejného zdravia. Dnes vieme s istotou povedať, že prohibičné politiky majú mnoho negatívnych následkov na úroveň ochranu ľudských práv a rovnosti v spoločnosti. Je čas to zmeniť.