Čo funguje v zahraničí?

A:

V 90-tych rokoch minulého storočia patril Island medzi krajiny s najhorším pomerom užívania drog medzi mladistvými. V roku 1998 nasledovala zmena politík, ktorá dáva dôraz na vytvorenie alternatív trávenia voľného času tak, že krajina masívne a dlhodobo investovala do neformálneho vzdelávania a mládežníckych organizácií. Počet mladistvých užívateľov alkoholu na Islande klesol za následných 20 rokov zo 42% na menej ako 5%. Počet mladistvých fajčiarov klesol z 23% na 3%. Počet tých, čo užili za posledný mesiac marihuanu, klesol zo 17% na 7%. A ešte jedna vec. Island, krajina s menším počtom obyvateľov, ako Bratislava, vyslala v roku 2018 futbalový tím na Majstrovstvá sveta a v roku 2016 na Euro, kde súperili s krajinami s oveľa väčším rozpočtom. Systematická práca s mládežou naozaj prináša mnoho pozitív nielen v drogovej politike.

V Portugalsku sú drogy dekriminalizované od roku 2001, kedy krajina prijala takýto radikálny krok ako reakciu na heroínovú krízu konca 90-tych rokov. Aj keď prvotným dôsledkom týchto zákonných úprav bol nárast počtu užívateľov, tak vďaka dlhodobej sociálnej práci a práci tzv. panelov zložených z medicínskeho pracovníka, policajta a sociálneho pracovníka, sa podarilo znížiť počet rizikových užívateľov, počet smrtí predávkovaním a zároveň ušetriť financie, ktoré by inak smerovali na perzekúciu užívateľov.