Čo sa navrhuje v súčasnosti na Slovensku?

A:

V súčasnosti smerujú do hlasovania v NR SR 3 návrhy zákonov avšak ani jeden z nich pravdepodobne nenájde dostatočnú podporu v zákonodarnom zbore. Aj keď volanie po novelizácii drakonických trestov za drogové trestné činy sa ozýva z každého kúta politického spektra, je na mieste otázka, aké problémy má vyriešiť minimálne zníženie trestnej sadzby a či má vôbec zmysel aj naďalej trestať ľudí, ktorí drogy užívajú. 

Znižovanie trestnej sadzby a odlišovanie užívateľov od dílerov na základe počtu účinných látok nič z predostrených problémov nerieši, je nevedeckým riešením, ktoré napríklad v Česku nedávno ostro kritizoval Najvyšší súd. Takýmto spôsobom neodľahčíme prácu súdov, neobmedzíme tržby čierneho trhu, neochránime mladých pred prístupom k drogám a navyše zatvoríme akúkoľvek ďalšiu debatu o potrebe reforiem v tejto oblasti minimálne do konca volebného obdobia. Vyspelejšie krajiny smerujú k dekriminalizácii všetkých drog, regulácii predaja, posilneniu prevencie, sociálnej práce, psychologického poradenstva a otvorenej debate bez predsudkov a moralizovania.