Čo je to dekriminalizácia a aké problémy rieši?

A:

Dekriminalizácia v kontexte drog znamená odstránenie trestnoprávnych následkov za držbu drog pre osobnú spotrebu. Týmto postupom sa ľudia užívajúci drogy môžu namiesto hrozby odňatia slobody sústrediť na reintegráciu do spoločnosti, liečenie a hľadanie spôsobov, ako znížiť negatívne dopady užívania drog na kvalitu ich života.

Dekriminalizácia by však v momentálnych podmienkach neznamenala automatickú beztrestnosť pre ľudí, ktorí sa rozhodnú drogy užívať. Tento nástroj drogových politík má menej život-meniacimi spôsobmi ako odňatím slobody motivovať trh k regulácii. Za držbu malého množstva drog pre osobnú spotrebu by teda nehrozil užívateľom trest odňatia slobody, ale napríklad len poriadková pokuta, poprípade napomenutie, poučenie o dostupných harm reduction službách a zdravotných rizikách tak, ako to momentálne funguje v Portugalsku. Okrem toho, že tento prístup odľahčuje zaťaženie orgánov činných v trestnom konaní, tak prenáša dôraz z potreby trestania na potrebu pomoci jednotlivcom a ochrane verejného zdravia.